Algemeen Reglement 2019

 • Koetsnummer rechts van de koets ophangen.
 • Niet groeten bij start of finish a.u.b. = vlotter verloop.
 • Starttijden stipt respecteren a.u.b, onderling wisselen is tussen deelnemers is niet toegestaan.
 • Onderling wisselen is tussen deelnemers is niet toegestaan.
 • Een deelnemer die niet op het correcte tijdstip zich aanbiedt,  zal hem de toegang tot het parcours worden geweigerd.
 • Ronde 1 binnen toegestane tijd / ronde 2 snelste tijd.
 • Helmen verplicht voor menner en groom.
 • Menner en groom(s) moeten nuchter zijn bij de start, anders uitsluiting (algemene veiligheid).
 • Bij meerspannen = span verantwoorde grote t.o.v. elkaar.
 • Bij vierspan 2 grooms verplicht
 • Bij enkelspan pony stokmaat min. 120 cm (excl. junioren, de aanspanning moet echter wel in verhouding zijn)
 • Tweewielers moeten ook verplicht een groom meenemen.
 • Onder 16 jaar niet op openbare weg.
 • De organisatoren hebben het recht om deelnemers te weigeren.
 • Wij vragen respect voor het welzijn van paard(en) en pony(s), overmatig zweepgebruik en andere onverantwoorde handelingen leiden tot uitsluiting!
 • Verschillende menners kunnen deelnemen met paarden uit hetzelfde span. Vb.: Een tweespan wordt in vierspan gereden.

Strafpunten 2019

ü  Omschrijving ü  Aantal strafpunten
ü  Ronde 1 = per seconde tijdsoverschrijding ü  0,5 strafpunt
ü  Ronde 2 = per seconde ü  1 strafpunt
ü  Elk balletje (ook langs buitenzijde kegels /in hindernis = per gevallen balletje) ü  5 strafpunten

ü  In hindernis (abc…combinatie) volgorde fout mits herstel en per fout,
Vb: A - B - C - E wordt genomen in deze volgorde, dan dient men eerst poort D te nemen en vervolgens poort E.

ü  10 strafpunten
ü  In hindernis (abc…combinatie) volgorde fout mits herstel en per fout EN er wordt een kegelbal afgereden. Dan wordt er gebeld als de doorgang niet meer veilig kan worden genomen en zal de deelnemer terug moeten starten bij de laatste correct genomen poort.
Vb: A - B - C - E wordt genomen in deze volgorde en er wordt een deel omgereden van de hindernis, dan dient men eerst poort C en vervolgens de poorten D - E.

ü  10 strafpunten 

ü  In hindernis (abc…combinatie) volgorde fout  zonder herstel ü  uitsluiting
ü  Hindernis omverrijden en de hindernispoorten kunnen verder niet veilig genomen worden = bellen & stopzetting tijd =  er moet gestart worden bij de laatst correct genomen poort van de hindernis, vanaf het nemen van deze poort zal de tijd terug starten. ü  10 strafpunten
ü  Fout in kegelparcours  (herstel niet mogelijk) ü  uitsluiting
ü  Tussentijds door start/finish ü  uitsluiting
ü  Geen 2 grooms bij vierspan ü  uitsluiting
ü  Kantelen rijtuig ü  uitsluiting
ü  Hulp van derden ü  uitsluiting
ü  Overmatig zweepgebruik en andere onverantwoorde handelingen t.o.v. paard(en) en pony(s) ü  uitsluiting
ü  Onveilige of ongepaste/onverantwoorde rijstijl ü  uitsluiting
ü  Negeren van de instructies van de pisteverantwoordelijken of jury’s ü  uitsluiting
ü  Menner starten zonder helm ü  uitsluiting
ü  Menner vastgebonden ü  uitsluiting
ü  Menner afstappen (per keer) ü  20 strafpunten 
ü  Groom starten zonder helm ü  uitsluiting
ü  Groom afstappen (per keer/per groom) ü  10 strafpunten
ü  Groom hanteert zweep, leidsels of rem (uitz. Juniors) ü  uitsluiting
ü  Wanneer een streng los is dan zal de tijd gestopt worden en dan moet gestart worden vanaf de laatst correct genomen poort voor het belsignaal.  

casino10top.com
f t g