regels oproepcontracten 1 790x320

We delen mee dat het reglement werd gewijzigd. We hadden te maken met een aantal hiaten en deze hebben we opgelost. Via de desbetreffende link kan u het regelement voor 2019 consulteren:

- algemeen reglement

- reglement aangepast voor junioren

Daarnaast willen we meedelen dat de startlijst moet gerespecteerd worden! Onderling wisselen, is in GEEN GEVAL toegestaan.

U dient ook tijdig aan de start te verschijnen. Wie niet op het gepaste tijdstip aanwezig is om zijn rondes te rijden, zal de toegang tot het parcours geweigerd worden. Dit zonder uitzondering. 

Er wordt daarnaast ook steeds in BLOK gereden, laatkomers krijgen geen kans om later op de dag deel te nemen!

casino10top.com
f t g